Elállási nyilatkozat

  Elállási nyilatkozat

  

Elállási/Felmondási nyilatkozat 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 

  

Szerződő partner: LPC  DESIGN KFT

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási, felmondási jogomat az alábbi termék - (termékek) 

adás-vételére irányuló szerződés tekintetében: 

Rendelésszám: _______________________________________________ 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ______________________________________ 

Modellszám (ok):____________________________________________________________ 

A fogyasztó neve: ___________________________________________________________  

A fogyasztó címe: ___________________________________________________________  

A fizetés módja: ____________________________________________________________ 

A fogyasztó bankszámlaszáma: ________________-________________-_______________ 

Kérem, hogy a cipő vételárát a megadott bankszámlaszámra visszautalni szíveskedjenek. 

  

A fogyasztó aláírása:  

__________________________ 

  

  

Kelt: ________________hely_______év________hó__________nap